תכנון והקמת גינה בלשם

בנקודה הגבוהה בישוב לשם עלי זהב על פיסגת ההר הקמנו גינה לבית חדש